1

6
Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի
Տաթևի վանք
   
4 5
Նորավանք համալիր Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցի
   
2 3
Հայրավանք Սուրբ Շողակաթ եկեղեցի


20

Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի

21

Հայրավանք

22

Գոշավանք

23

Մակարավանք